IP ve MAC adresi (yerel) bulmak

şağıda kullanıcı girişi için bir IP MAC adresini bulmak için basit bir uygulama inşa edecek …

MacFinder adlı yeni bir Windows Forms uygulaması açın

Form ve 2 yerine metin kutularının 1 Button Açık

Sonra Explorer MacFinder proje adlı bir sınıf eklemek sağ tıklayın ve add-> sınıfı

İşte yorumlar açıklamalar ile sınıf

 C# | ?
01
using System;
02
using System.Linq;
03
using System.Text;
04
using System.Diagnostics;
05
using System.Windows.Forms;
06
using System.IO;
07
08
class MacFinder
09
  {
10
    public string FindMac(string ip)
11
    {
12
      string mac = null;
13
14
      //Παρακάτω δημιουργούμε μια διεργασία για να εκτελεστή στην γραμμή εντολών
15
      Process process = new Process();
16
      ProcessStartInfo processStartInfo = new ProcessStartInfo();
17
      //Το αρχείο (η εντολή που θα εκτελεστή)
18
      processStartInfo.FileName = "arp";
19
      //Παράμετροι αρχείου (εντολής)
20
      processStartInfo.Arguments = "-a " + ip;
21
      processStartInfo.RedirectStandardInput = false;
22
      processStartInfo.RedirectStandardOutput = true;
23
      processStartInfo.UseShellExecute = false;
24
25
      try
26
      {
27
        //Ξεκινάμε την διεργασία μας
28
        process = Process.Start(processStartInfo);
29
        string line;
30
        line = process.StandardOutput.ReadLine();
31
        StreamReader streamReader = process.StandardOutput;
32
        string cmdString = null;
33
34
        //Επειδή μας δείνει 3 γραμμές διαβάζουμε μέχρι την
35
        //3η και χρήσιμη γραμμή
36
        cmdString = streamReader.ReadLine();
37
        cmdString = streamReader.ReadLine();
38
        cmdString = streamReader.ReadLine();
39
40
        //Βρίσκουμε την αρχή της MAC
41
        int first = cmdString.IndexOf('-');
42
        int startPoint = first - 2;
43
        int macLength = (2 * 6) + 5; // 6 x 'FF' & 5 x '-' = Μήκος MAC
44
45
        //Κόβουμε την διεύθυνση MAC
46
        mac = cmdString.Substring(startPoint, macLength);
47
      }
48
      //Εάν παρουσιαστή σφάλμα την εμφανίζουμε
49
      catch (Exception e)
50
      {
51
        MessageBox.Show("Σφάλμα !!! Παρακαλώ ελέγξτε την διεύθυνση IP");
52
      }
53
      //Περιμένουμε για΄την έξοδο της διεργασίας και την κλείνουμε
54
      process.WaitForExit();
55
      process.Close();
56
      return mac;
57
58
    }
59
  }
60
61

 

Ve son düğmesinin click olayı aşağıdaki kodu yazın:

 

 C# |  copy code | ?
1
 string ip = textBox1.Text;
2
      MacFinder macFinder = new MacFinder();
3
      textBox2.Text = macFinder.FindMac(ip);

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir