Alter Table ile tablo işlemleri

Tabloya Alan Ekleme:

Var olan bir tabloya alan eklemek için kullanacağımız ALTER TABLE komutu aşağıdaki gibidir.

ALTER TABLE tablo_adi ADD alan_adi alan_turu;

Örneğin Uyeler tablosuna, Yer adında, 50 karakter uzunluğunda bir metin alanı ekleyelim.

ALTER TABLE Uyeler ADD Yer VARCHAR(50);

Bir komutla birden fazla alan ekleme:

Tabloya birden fazla alan eklemek için kullanacağımız kod:

ALTER TABLE tablo_adi ADD (alan1 alan_turu, alan2 alan_turu, … alan10 alanturu);

Örnek:

ALTER TABLE Uyeler ADD (Yer VARCHAR(50), Yas INT, Uye_ID Counter, Kayit_Tarihi DATETIME, Profil MEMO);

Bu kod, Uyeler tablosuna şu alanları ekler:
Yer (Metin(50))
Yas (Sayı)
Uye_ID (Otomatik Sayı)
Kayit_Tarihi (Tarih/Saat)
Profil (Not)

Tablodaki Alanları Düzenleme

Tablodaki varolan alanları düzenlemek için kullanacağımız ALTER TABLE komutu aşağıdaki gibidir.

ALTER TABLE tablo_adi MODIFY alan_adi alan_turu;

Örneğin, Uyeler tablosunda, uzunluğu 50 karakter olan Yer alanını 100 karaktere çıkaralım.

ALTER TABLE Uyeler MODIFY Yer VARCHAR(100);

Alan Silme

Tablodaki varolan bir alanı silmek için kullanacağımız ALTER TABLE komutu aşağıdaki gibidir.

ALTER TABLE tablo_adi DROP COLUMN alan_adi;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir